Huwebes, Enero 8, 2009

Panata sa Aktibismo

PANATA SA AKTIBISMO
ni Gregorio V. Bituin Jr.

Ako'y isang aktibista, palaban, nakikibaka para sa pagbabago ng sistema.

Ako'y isang aktibista, prinsipyado, hindi pinagsasamantalahan ang aking kapwa, bagkus pinagtatanggol sila sa abot ng makakaya.

Pinaglalaban ng mga tulad kong aktibista ang kaunlarang may katarungang panlipunan, at lipunang walang pribadong pag-aari ng mga kasangkapan sa produksyon.

Matapat kong sinusunod ang mga panuntunan ng disiplinang bakal, tulad ng panghihiram, pagbabalik ng mga hiniram, walang kukunin ng sapilitan, o mang-aagaw ng anuman, pagbabayad ng mga nasira, ito man ay karayom lamang, sa masa.

Ako'y aktibista, magalang, magpakumbaba, marangal, nagpapakatao, nakikipagkapwa-tao, hindi mapang-api, hindi mapangmata, hindi nang-aagrabyado ng kapwa, ng kasama, ng kaibigan, ng pamilya, ng sinupaman.

Ako’y aktibista, hindi makabayan, kundi para sa sandaigdigan. Naniniwala akong di matutugunan ng simpleng nasyonalismo lamang ang problema sa kapitalismong naninibasib sa sangkatauhan. Kolektibismo sa organisasyon at internasyunalismo ang prinsipyong aking tangan.

Pag-ibig sa sangkatauhan, at hindi lang simpleng pag-ibig sa bayan, ang aking pinaninindigan.

Lahat ng tao, saanmang bansa, anumang lahi, ay dapat suportahan at ipaglaban, kung sila’y inaapi ninuman.

Ako’y aktibista, prinsipyado, iniwan ko ang buhay na maayos, upang ipaglaban ang pagbabago ng sistema ng lipunan ng lubos-lubos.

Mamamatay akong isang aktibistang may malinis na pangalan, pagkat malinis ang aking budhi, malinis ang aking karangalan.

Ako'y aktibistang palaban, aktibistang mahinahon, aktibistang may prinsipyo, aktibistang kumikilos para sa pagbabago, aktibista hanggang kamatayan.

Aktibista ako, hindi nang-aagrabyado ng kapwa ko.

Aktibista ako, para sa tao, para sa karapatang pantao, para sa lipunang makatao, para sa pagbabago, para sa internasyunalismo, para sa sosyalismo!

Walang komento: