Linggo, Abril 27, 2008

Ang islogang "Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya"

ANG ISLOGANG “URING MANGGAGAWA, HUKBONG MAPAGPALAYA”
(Mula sa pahayagang Komyun, pahina 16)

Karaniwan na nating naririnig ang islogang ito sa mga rali. Ngunit paano ba uminog ang islogang ito at bakit ba hukbong mapagpalaya ang uring manggagawa?

Hindi pa uso ang panawagang ito noong panahon ng mga Amerikano, ngunit matalas na rin ang kanilang panawagan noon. Katunayan, umaalingawngaw ang sigaw ng uring manggagawa mahigit isandaang taon na ang nakararaan, nang magrali sa harap ng palasyo ng Malacañang noong Mayo 1, 1903 ang 100,000 manggagawang kasapi ng Union Obrero Democratico de Filipinas: “Ibagsak ang imperyalismong Amerikano!”

Lumaganap marahil ang islogang “Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!” noong panahong maitatag ng mga manggagawa ang unang pahayagan nito, ang TAMBULI, noong Mayo 1, 1913, o kaya’y noong panahon ng lider-manggagawang si Crisanto Evangelista nang itatag ang isang mapagpalayang partido noong 1930, o kaya’y noong 1975, panahon ng batas-militar, nang magwelga ang mga manggagawa ng La Tondeña. Bagamat di pa natin masaliksik kung sino, saan, at kailan unang isinigaw ang islogang ito, ang mahalaga ngayon ay ang mensaheng taglay nito. Ang panawagang ito ay may matinding diwa at mensaheng tumatagos sa ating kaibuturan pagkat ipinakikilala na sa buong mundo na tanging ang uring manggagawa - ang ating uri - ang pangunahing magdadala ng paglaya ng sambayanan mula sa kahirapan at pagsasamantala.
Ang mensaheng ito ang naging diwa ng naganap na Paris Commune noong 1871 sa Pransya nang kubkubin ng mga manggagawa ang lunsod ng Paris, at ng maitatag ng mga Bolsheviks at ng rebolusyonaryong si Lenin ang Unyong Sobyet noong 1917.

Ang diwa nito ang dala natin sa mga rali at iba pang pagkilos, pagkat ipinapahayag natin sa ibang manggagawa, tulad ng mga tsuper, mason, mga OFWs, empleyado ng gobyerno’t bangko, mga guro, atbp., ang kanilang mapagpalayang papel sa lipunan.

Kaya huwag tayong manghinawa sa pagpapalaganap ng tunay na diwa ng URING MANGGAGAWA bilang HUKBONG MAPAGPALAYA!

Walang komento: