Linggo, Marso 25, 2012

P88 na lang ang Halaga ng Panukalang P125 ngayon, Di Pa Maipasa


P88 na lang ang Halaga ng Panukalang P125 ngayon, Di Pa Maipasa
ni Greg Bituin Jr.

Sa ulat na "Palace thumbs down P125 wage hike proposal" ni Christine O. Avendaño (Philippine Daily Inquirer, Marso 21, 2012), sinabi ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte na ang panukalang P125 pagtaas ng sahod ng manggagawa sa bawat araw ay masyadong malaki. Idinagdag pa ni Valte na kung maisasabatas ito, madaragdagan ng P3,250 ang sahod bawat buwan ng isang manggagawa. Katwiran pa ni Valte, “While all of us want an increase in pay, instead of trying to help many, its possible that many workers will lose their jobs if this will be the amount of the legislated wage hike." Sa lohika niya, aba'y para pala matulungan ang mga walang trabaho ay pababain ang sweldo ng lakas-paggawa ng manggagawa, pigain pa ng pigain hanggang sa matuyo.

Ayon sa artikulo sa pahayagang Obrero noong Mayo 2005, "Ang panukalang batas na ito'y matagal nang panahong napag-usapan, napagdebatihan, naaprubahan at inendorso ng Committee on Labor and Employment para sa talakayan sa plenaryo at debate noong ika-11 at ika-12 Kongreso, ngunit dahil sa kakulangan ng panahon, ay hindi ito nakarating sa ikatlo't pinal na reading." Dagdag pa ng artikulo, "Sa kasalukuyan, ang basic pay ay P250 kada araw, dagdag ang P50 cost of living allowance (COLA) sa NCR, o kaya'y ang daily minimum wage na P300 ay walang dudang hindi sapat para mabuhay ng disente ang kahit isang pamilya. Ang cost of living sa ngayon para sa isang pamilyang may anim na katao ay P600 kada araw." 

Ngayong 2012, ang minimum wage ng manggagawa ay P426 na sa NCR. Kaya ang halaga ng dagdag na P125 ay pumapatak na lang ngayon ng P88, sa pormulang halaga ng 2005 at halaga ng 2012: P300 / P426 = n/125 = (P300 x P125 = n x P426 = P37,500 / P426 = P88. Kaya dapat mas mataas na ang halaga ng proposed P125 kung isasabay sa pagtaas ng minimum wage. 

Kaya makatarungan lang na maisabatas ang P125 na nakasalang ngayon sa Kongreso, dahil napakababa na ng halaga nito, na pag naisabatas ay parang isinabatas ang pagtaas ng P88 na tunay na halaga ngayon ng P125.

Wala nang bago sa mga ito kaya dapat ilaban ito ng mga manggagawa. Sa mga nagdaang pangulo, pati na si PNoy, ang polisiya nila ay wage freeze, pabor sa mga kapitalista. Ano namang maaasahan ng manggagawa sa mga pangulong galing sa iisang uri. Dahil sa neoliberal na patakaran, dapat mura ang presyo ng paggawa at maamo pa. Mura ang sahod para mas malaki ang tubo. Maamo pa para madaling sipain ng amo kung kailan gustuhin nito. Ipinagpapatuloy lang ni PNoy ang patakarang minana niya kay Gloria Arroyo.

Makatarungan lamang na ilaban at ipanalo ng manggagawa ang P125 across the board. Ngunit sa klase ng Kongreso ngayon, pati Senado at Ehekutibo, na pawang nanggagaling sa uring elitista't kapitalista, tiyak na malabong ibigay ito sa manggagawa. At kung nais itong ipanalo ng manggagawa, ilaban nila ito at ipanalo. At isa sa mga taktika upang ipanalo ito ay huwag na nilang iboto ang mga elitista't kapitalista sa susunod na eleksyon ng 2013, magluklok at maghalal ng mga kandidatong manggagawa sa mula sa Barangay, Kongreso at Senado. Suntok sa buwan? Ngunit sa ganitong paraan lamang marahil maipapanalo ang P125 pag mayorya na sa Kongreso ay manggagawa.

Walang komento: